Året 2018: Mange ønsker fag- og yrkesopplæringen godkjent

NOKUT har mottatt 1 457 søknader om sidestilling av fag- eller yrkesopplæring fra utlandet med tilsvarende norske fag- eller svennebrev siden oppstarten i 2016. I 2018 fikk 253 fagarbeidere sidestilt utdanningene sine. De fleste kom fra Polen og var trevaresnekkere.

– 2018 var et hektisk og spennende år for NOKUT, med flere nye oppgaver og høy aktivitet. Resultater fra godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæringer er noe av det vi har skrevet om i NOKUT – Året 2018, som er kortversjonen av årsrapporten vår. Flere glimt fra fjoråret vil komme, sier kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen.

Han håper mange tar seg tid til å lese Året 2018 og følge lenkene videre inn til NOKUTs nettsider.

Bidrar til høyere lønn og mer ansvarsfulle oppgaver

– Godkjenningsordningen er populær både fra yrkesutøverne og arbeidslivet. En intern gjennomgang av ordningen som vi gjorde våren 2018, viste at en godkjenning fra NOKUT bidro til høyere lønn og mer ansvarsfulle arbeidsoppgaver, sier seksjonssjef Silje Molander. Hun er leder for fagutdanningsseksjonen i avdeling for utenlandsk utdanning.

Til sammen mottok NOKUT 665 søknader i 2018 og behandlet 678 søknader. Det er omtrent samme nivå som i fjor. Selv om ordningen kun omfatter fem land, påpeker Molander at det er utdanninger innen 19 ulike kvalifikasjoner som kan godkjennes.

Vedtak per land – illustrasjon

– Enkelte saker kan ta lang tid, særlig når vi må hente ut og få oversatt de utenlandske læreplanene til norsk. Kvalifikasjoner som har vært vurdert av sakkyndige danner presedens for neste gang en tilsvarende sak kommer inn. Dette har stor betydning for saksbehandlingstiden. I slike saker er denne nå i gjennomsnitt rundt 20 dager, sier hun.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker er 83 dager. 36 prosent av sakene ble behandlet i løpet av fem dager, og 53 prosent av sakene ble ferdigbehandlet på under 30 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker der det ikke foreligger presedens var for 2018 på 150 dager.

– Vi vet at mange yrkesutøvere fra andre land enn de fem som er med i dag ønsker å bli inkludert i ordningen. Kunnskapsdepartementet ønsker en utvidelse av land eller kvalifikasjoner, og vi vil i 2019 arbeide for å få til dette, avslutter Molander.

Året 2018 oppsummert

– NOKUTs oppsummering og analyse av 2018 er nå sendt til Kunnskapsdepartementet. Her viser vi resultatene for2018, planer for 2019 og trendene vi ser framover. I tillegg vurderer vi om vi har nådd målene våre, forklarer Sandaker-Nielsen

Som nevnt ovenfor har vi i år, som tidligere år, valgt å lage en kortversjon av arbeidet vårt i 2018. I denne viser vi høydepunkter fra fjoråret.

– Dette er en fin måte å få spredt kunnskapen vår om kvalitetstilstanden på norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. I tillegg får vi informert om målene og de ulike tjenestene våre, avslutter han.

Del med andre