– Det var på en måte da utdanningen begynte

Dette kom fram på NOKUTs nasjonale konferanse for lærerutdannere da fire nylig utdannede lærere presenterte masteroppgavene sine og reflekterte over egen utdanning.

Guro Fosslie, David Andreas Swan, Anne Glimsdal Midthun og Stine Mari Flikki gikk alle videre til master etter endt bachelorutdanning. De kommer fra tre ulike lærerutdanninger, og alle har jobbet som lærer fra de var ferdig utdannet.

– Det var så absolutt verdt å gå det ekstra året. Masterutdanningen ga studiet en ny dimensjon – det ble mer forskningsbasert. Vi ble delaktig i arbeidet på en helt annen måte, ble tatt mer seriøst og sett på mer som kollegaer enn som studenter, er de samstemte om.

En vitenskapelig verden åpnet seg for dem i arbeidet med masteroppgaven.

– Veilederne mine var inspirerende og kom hele tiden med mer materiale som jeg burde lese. Masteroppgaven ga meg et forskningsbasert grunnlag og et verdirammeverk for undervisningen min, forklarer Fosslie.

– Jeg opplevde mye det samme. Arbeidet med masteroppgaven inspirerte meg til å lese langt flere vitenskapelige artikler enn jeg nok ville ha gjort uten den, fortsetter Swan.

Flikki og Midthun valgte å skrive masteroppgaven sammen.

– Vi var sammen om oppgaven, veilederen vår og oss. Vi fikk all den hjelpen vi trengte, men også frihet til å tenke selv og ta tak i oppgaven vår på egne premisser, sier Midthun.

– Det at vi skrev oppgaven sammen ga oss i tillegg en mulighet til å diskutere innholdet og se problemstillingene fra ulike synsvinkler, legger Flikki til.

Utdanningsrelevante masteroppgavene

Alle fire valgte en masteroppgave som gikk på fagene de skulle undervise i, ikke på pedagogikk.

Fra valg til obligatorisk

Den femårige masterutdanningen for lærerne er en realitet. Framover skal alle skrive masteroppgaver. Fosslie, Swan, Midthun og Flikki valgte selv å gå videre. De var godt fornøyd med å ha fullført bachelorgraden, men som Fosslie sier:

– Ikke alle ønsket å gå videre. Det var mer: Nå er vi endelig ferdig og skal ut i jobb! Og så har du oss; vi som gikk videre til master. Entusiastene!

De synes overgangen fra bachelor til master gikk greit.

– Det var helt fantastisk å begynne på masterstudiet. Vi var veldig få og fikk god oppfølging av alle lærerne. Jeg føler at de fire første årene mer var som en forberedelse for det virkelige studiet – mastergraden, sier Fosslie. Noe Swan er helt enig i. – Det var i de to siste årene av utdanningen min, det vil si masteren, at jeg virkelig følte jeg studerte. Arbeidet ble mer selvstendig. Jeg ser det kan være noe utfordrende for noen, men for meg var det midt i blinken.

Midthun og Flikki har en litt annen opplevelse av overgangen fra bachelor til master.

– Vi hadde egentlig aldri tenk på gå videre til master, så vi var ikke akkurat entusiaster, men ble oppfordret til å gjøre dette. Motivasjonen for masterutdanningen kom etter hvert. Vi hadde gode veiledere som motiverte oss gjennom hele studiet.

De oppfordrer også alle studenter til å jobbe som vikar ved siden av studiene, noe de selv gjorde.

– Det var gull verdt å jobbe som lærervikar ved siden av. Det gir kjempemasse erfaring og er også greit ved jobbintervjuer senere. Det er veldig stor forskjell på å være en vikar og det å være i praksis. Å være vikar gjør deg bedre rustet til å starte i lærerjobben etter studiene. Vi visste mer hva vi gikk til. Skolehverdagen lærer en ikke i utdanningen.

– Viktig at vi også følges opp som ferdige lærere

Som nyutdannet lærer er det også viktig å bli tatt vare på. De fire forteller om ulik oppfølging. For de fleste av dem har kommunene der de jobber gode samlinger for nyutdannede lærere, men det er ikke alltid like mye oppfølging på skolene.

– Det er lurt å høre i jobbintervjuet hva slags veiledning du vil få som nyansatt lærer. Ofte sa de at hvis du lurer på noe, er dette personen å spørre. Og det var det, sier Swan og Midthun.

Fosslie forteller at i kommunen hennes samler de alle nytilsatte i kommunen en gang i måneden. I tillegg har skolen en samling i måneden.

– Det kunne lett bli en fridag, men alle er så engasjerte og utnytter det, sier hun før hun kommer med følgende oppfordring til alle masterstudenter:

– Skal du gå master, ikke velg minste motstands vei, men engasjer deg. Tenk at dette er noe du gjør for å virkelig kose deg og bli skikkelig glad i faget ditt, få selvtillit og innsikt – ikke for å få mer lønn.

De fire nyutdannede vil avlive myten om at hvis du har master, er du ikke attraktiv fordi da koster du mer for skolen.

– Vi har funnet ut at det virkelig bare er noe tull. Fast jobb med en gang, slår de fast.

Så hva nå?

– Videreutdanning!

Før de understreker at de trives veldig godt der de jobber nå. – Men vi er ikke ferdig med utviklingen riktig ennå.

Rådene fra de fire nyutdannede lærerene

Til utdanningene og praksisskolene:

  • Gi tett oppfølging og motiver. Som lærer er det viktig at du følger opp studentene. Bare det å få spørsmålet om hvordan det går kan gi en push til på jobbe videre.
  • Vær der for studenten og spør hva de trenger tilbakemeldinger på.
  • La studentene få tenke selv og holde i egen oppgave.
  • Følg også opp de nyutdannede lærerne som kommer til skolen din.

Og til studentene:

  • Start tidlig med å skrive oppgaven. Dette kan ikke bli sagt for ofte. Hvis ikke, blir det mye stress på slutten.
  • Engasjer deg i faget ditt. Masterutdanningen gjør du ikke for å få mer lønn, men for å virkelig å kose deg og bli skikkelig glad i faget ditt, få selvtillit og innsikt.
  • Baser masteroppgaven på tema fra bacheloroppgaven. Da vil mye av arbeidet som er lagt ned i den denne oppgaven kunne videreføres som grunnlag for masteroppgaven.
  • Skriv gjerne oppgave sammen. Da virker det ikke så uoverkommelig. Du blir god til teamarbeid, og det gir deg verktøy til å redusere arbeidsbyrden, noe som er viktige egenskaper å kunne som lærer.
  • Ta vikartimer ved siden av. Det gir kjempemasse erfaring. Å være vikar gjør deg bedre rustet til å starte i lærerjobben etter studiene. Skolehverdagen lærer en ikke om i utdanningen.

Skaper ringvirkninger

Presentasjonene de fire nyutdannede lærerne kom med ga deltagerne på konferansen noe å tenke på. Flere fagmiljøer har sagt at de ønsker å få til en lignende sesjon med sine egne nyutdannede lærere slik at de kan presentere masteroppgavene sine.

Se opptak fra presentasjonene deres på konferansen

Del med andre