Trekker tilbake godkjenningen for 19 fagskoleutdanninger ved Level utdanning AS

Level utdanning AS kan ikke dokumentere at de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning er oppfylt. Godkjenningene trekkes derfor tilbake.

I tilsynet av Level utdanning AS fant NOKUT flere mangler i deres system for kvalitetssikring, i reglementet og i styringsordningen. Fagskolen fikk en opprettingsfrist til å dokumentere at disse manglene var rettet opp og at kravene i fagskoletilsynsforskriften blir oppfylt.

– Vi mottok deler av dokumentasjonen vi ba om, men ikke tilstrekkelig og vedtok derfor å revidere alle de 19 fagskoleutdanningene ved Level utdanning AS, forklarer NOKUTs tilsynsdirektør, Øystein Lund.

– Vår vurdering er at de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ved Level utdanning AS ikke er oppfylt. Derfor trekker vi tilbake godkjenningene, sier Lund.

Kravet om grunnleggende forutsetning for å tilby fagskoleutdanninger ligger i fagskoletilsynsforskriften og omhandler

 • grunnlag for opptak
 • system for kvalitetssikring
 • organisasjon og ledelse
 • studentenes læringsmiljø og rettigheter
 • vitnemål
 • reglement
 • klageinstans

Hvis Level utdanning AS ønsker å tilby fagskoleutdanning på et senere tidspunkt, må de søke om godkjenning fra NOKUT.

Fagskoleutdanningene som omfattes av vedtaket:

 1. helseadministrasjon
 2. IT-prosjekt del 1 og 2, IT-supportkonsulent
 3. IT-prosjekt del 1, IT-supporttekniker
 4. kontorfag med IT
 5. kontorfag med økonomi og regnskap
 6. markedskonsulent med salgsledelse
 7. markedsøkonom (2 år)
 8. markedsøkonom (60 fsp.)
 9. markedsøkonom del 1
 10. nettverksadministrator del 1 og 2, Nettverksadministrator med Linux
 11. nettverksadministrator del 1 og 3, Nettverksadministrator med design
 12. nettverksadministrator del 1, 2 og 3, Nettverksdesigner
 13. nettverksadministrator del 1, Nettverkskonsulent
 14. operativ ledelse, Diplomkandidat
 15. regnskap og økonomi del 1 & 2, Regnskapskonsulent
 16. regnskap og økonomi del 1, 2 & 3, Regnskapsøkonom
 17. regnskap og økonomi del 1, Regnskapsmedarbeider
 18. reiselivskoordinator
 19. reiselivskoordinator med hotellfag

Level Utdanning AS har 19 fagskoleutdanninger knyttet til seg, men det er i 2017 ingen studenter ved noen av dem. De het før Haugesund skolesenter. I 2016 ble skolen kjøpt opp av Level Personal. Level Utdanning AS tilbyr også frittstående kurs for bedrifter og private.

Del med andre