Studentenes stemme

Høsten er her: Studiebarometeret sendes ut til mer enn 60 000 studenter landet over.

– Det er jo en årlig begivenhet dette her, mener sjefen for studentundersøkelsen Studiebarometeret, analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin.

24. oktober klokken 09.00 trykker NOKUT på "send-knappen" for Studiebarometeret 2017. Analysedirektøren håper på en svarprosent tett på 50 prosent:

– Undersøkelsen går ut til 2. og 5. årsstudenter, og gir dem muligheten til å si sin mening om kvaliteten på studiet de er i gang med. Svarene legges åpent ut på studiebarometeret.no i februar. En høy svarprosent gir bedre data til universitetene og høyskolene, så jeg håper at studentene bruker stemmen sin og svarer.

I fjor svarte nesten 29 000 studenter, noe som tilsvarer 45 prosent av studentene som mottok undersøkelsen.

Kampanjebilde

Alle er med

Samtlige universiteter og høyskoler deltar i undersøkelsen. Studiebarometeret har siden oppstarten i 2013 blitt en sentral datakilde for universitetene og høyskolene:

– Vårt inntrykk er at svarene fra undersøkelsen nå benyttes aktivt av institusjonene i forbedringen av studieprogrammene. Det er vi svært glade for, kan Skodvin fortelle.
I tillegg er det et mål av svarene skal benyttes av kommende studenter som skal velge studieprogram. Portalen www.studiebarometeret.no tillater nemlig en sammenligning av hvor fornøyde studentene er – på tvers av ulike studiesteder.

Nye og bedre spørsmål

I fjor inkluderte Studiebarometeret spørsmål om digitalisering og internasjonalisering. I år er disse forbedret. Norgesuniversitetet og NOKUT har utviklet et nytt og forbedret spørsmålsbatteri om bruk av digitale verktøy og hjelpemidler i utdanningen.

– I tillegg har Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) og NOKUT utviklet flere og bedre spørsmål om internasjonalisering. Vi tar sikte på å gi innsikt i flere tema, blant annet hvordan studenter med erfaringer fra utveksling opplevde dette og hvordan studenter uten erfaring opplever mulighetene for utveksling og deres motivasjon for å reise ut, kan Skodvin avsløre.

Les mer om undersøkelsen her.

Del med andre