Opprettholder godkjenningen for fagskoletilbudet Makeupartist

Konklusjonen etter revideringen av fagskoletilbudet Makupartist ved Art Complexion Makeup-skole AS er at godkjenningen for fagskoletilbudet opprettholdes.

– De nasjonale bestemmelsene om fagskoletilbudet har endret seg betydelig siden Makeupartist ble akkreditert i 2009. Denne utviklingen og det at NOKUT mottok bekymringsmelding om kvaliteten i utdanningen Makeupartist ved Art Complexion Makeup-skole AS, gjorde at vi startet revideringen, forklarer tilsynsdirektør Øystein Lund.

Positiv utvikling

Den sakkyndige komiteen skriver i sin rapport at utdanningen Makeupartist har hatt en positiv utvikling fra den ble godkjent som fagskoleutdanning i 2009 og frem til i dag. Fagskolen har utvidet både undervisningstiden og praksisperioden som inngår i utdanningen. Spesielt er det gjort viktige fremstøt den siste tiden ved tilsetting av faglig- og pedagogisk leder, utvikling av en samlet studieplan og revidert forskrift.

Revidering har gitt endring

Revideringen har vist at fagskolen nå arbeider godt for å holde utdanningskvaliteten i tilfredsstillende samsvar med fagskoletilsynsforskriften. Utdanningen Makeupartist beholder dermed godkjenningen. De sakkyndige berømmer fagskolen for god utvikling, men viser også til at de vesentligste endringene har skjedd siden NOKUT igangsatte revideringen i 2016 og frem til i dag.

– Det vil ta litt tid før tiltakene fester seg og fagskolen kan vise til resultater. Vi planlegger derfor å følge opp fagskoletilbudet om to år, avslutter Lund.

Les tilsynsrapporten


Art Complexion Makeup-skole AS ble etablert i 1990 og fikk godkjenning for fagskoleutdanningen Makeupartist i 2009. Art Complexion Makeup-skole AS tilbyr kun fagskoletilbudet Makeupartist på 60 fagskolepoeng. Utdanningen er på heltid, og fagskolen kan undervise 30 studenter. NOKUT godkjente systemet for kvalitetssikring ved fagskolen 18. desember 2013.

Del med andre