Ønsker automatisk godkjenning av høyere utdanning i Norden

– Enklere og mer effektive godkjenninger av hverandres utdanninger bør være mulig i løpet av den nærmeste tiden. Vi må hindre unødvendig dobbeltarbeid.

NOKUTs direktør Terje Mørland var klar i sitt budskap da han åpnet den nordiske konferansen om godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner 12. oktober. Representanter fra blant annet nordiske godkjenningskontorer, universiteter og høyskoler hadde møtt fram for å diskutere hvordan den "reviderte Reykjavik-deklarasjonen" for høyere utdanning kunne følges opp på en best mulig måte.

Konferanse Reykjavikdeklarasjonen

Fra venstre: Andrea Lundgren, Cecilia George, Gunnar Vaht, Stig Arne Skjerven, Terje Mørland, Una Strand Vidarsdottir, Einar Meier, Hanne Holden Halmrast og Mats Lindstedt

− En automatisk godkjenning av kvalifikasjoner mellom de fem nordiske landene må på plass. Dette vil kunne gi mer effektive og konsistente godkjenningsprosesser, fortsatte Mørland, som la til at godkjenningsmyndighetene må kunne bruke godkjenningsvedtak gjort i et annet nordisk land i sin egen saksbehandling for å hindre dobbeltarbeid.

Også en fersk kartlegging av godkjenningsordninger i Norden peker på behovet om tettere samarbeid. Basert på resultatene fra kartleggingen anbefaler Rambøl Management Consulting på vegne av Nordsik Ministerråd, at de nordiske landene samarbeider enda tettere for å gjøre det enklere for personer som kommer til Norden å få benyttet sin kompetanse og utdanning.

Det nordiske samarbeidet er sterkt

 − Det nordiske samarbeidet er sterkt, og vi er på vei mot automatisk godkjenning i Norden, understreket Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning, i sitt innlegg.

− I Norge og i Norden er det generelt et behov for å bli bedre til å informere om nordisk samarbeid på godkjenningsfeltet. Vi må også arbeide for å videreutvikle det gode nordiske samarbeidet om godkjenning gjennom de nordiske ENIC-NARIC kontorene (NORRIC), blant annet ved å knytte dette arbeidet tettere til Nordisk Ministerråd, fortsatte Skjerven.

På konferansen ble flere pågående nordiske prosjekter presentert som understøtter det nordiske samarbeidet. Blant annet det EU-støttede prosjektet ORION, som ledes av KD og NOKUT, samt arbeidet med å utvikle en Nordisk-baltisk opptaksmanual.

Konferansen ble arrangert i forbindelse med at Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og var et samarbeid mellom NOKUT, Kunnskapsdepartementet og Nordisk ministerråd.

Les alle innleggene fra konferansen

Reykjavik-deklarasjonen inneholder felles nordiske mål på godkjenningsfeltet

Del med andre