NOKUT med ny søkerportal for fagskolene

Institusjonsportalen – NOKUTs nye søkerportal for fagskolene – er nå lansert. Her kan tilbydere søke om godkjenning av nye fagskoletilbud og vesentlige endringer i eksisterende tilbud.

Skjermdump Institusjonsportalen

Seksjonssjef i tilsynsavdelingen Helén Sophie Haugen er godt fornøyd med at Institusjonsportalen nå er lansert.

– Den nye institusjonsportalen vil lette arbeidet for tilbydere som skal søke NOKUT om godkjenninger eller vesentlige endringer av fagskoletilbud. Nå er det åpnet for å legge inn søknadene i den nye portalen før fristen går ut 15. september, sier hun.

– Vi ønsker å gjøre saksbehandlingsprosessen enklere både for søker og for NOKUTs saksbehandlere med den nye portalen. Alle tilbydere vil nå få sin egen profilside der nøkkelinformasjon om tilbyder samt overordnede dokumenter som forskrifter og reglement til enhver tid vil finnes. Denne informasjonen kan gjenbrukes og utfyllingen av fremtidige søknader vil dermed bli lettere, forklarer Haugen.

Brukertestet av Treider fagskole

– Ansatte ved Treider fagskole brukte deler av sommeren til å teste ut den nye søkerportalen. De har vært med i prosessen helt fram til lanseringen. Dette setter vi stor pris på, sier Haugen.

Flere tjenester vil digitaliseres

Institusjonsportalen er siste tilskudd av nettbaserte saksbehandlingsløsninger og databaser som NOKUT lanserer. Flere av NOKUTs tjenester vil bli digitalisert fremover.

Gå til Institusjonsportalen

Del med andre