Nasjonale deleksamener har kommet for å bli

Det har Kunnskapsdepartementet bestemt. NOKUT vil fortsatt ha ansvaret for gjennomføringen av slike eksamener.

– Nasjonale deleksamener kan gi universitetene og høyskolene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå. NOKUT ønsker en permanent ordning velkommen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Nasjonale deleksamener har vært et pilotprosjekt siden 2015. Fra og med våren 2018 blir ordningen permanent.

Godt samarbeid med universitetene og høyskolene

Lærerutdanningene, sykepleierutdanningene og studenter innen regnskap og revisjon var med i pilotprosjektet.

– Under piloten innledet vi gode samarbeid med de involverte fagmiljøene. Vi håper dette vil fortsette nå som ordningen gjøres permanent for disse utdanningene, sier Mørland

Han understreker at erfaringene fra piloten vil benyttes for sikre gjennomføringen av eksamen fremover.

Nasjonal deleksamen for studenter i regnskap og revisjon skal gjennomføres våren 2018. Studenter på sykepleierutdanningene vil med all sannsynlighet gå opp til nasjonal deleksamen høsten 2018.

NOKUT vil om kort tid kontakte alle institusjonene med mer informasjon.

Det er også mulig at flere utdanninger vil få nasjonale deleksamener i fremtiden. 

Ingen matteeksamen for lærerstudentene

Kunnskapsdepartementet ønsket opprinnelig at NOKUT skulle gjennomføre deleksamen i matematikk for lærerstudentene som har startet på den nye femårige utdanningen allerede i høst. Nå har det kommet et nytt brev der departementet går bort fra dette.

– Vi er glade for at departementet valgte å lytte til anbefalingene våre. Nå har de bedt oss om å starte en kartlegging av hvilke matematiske emner studentene bør testes i samt når det er hensiktsmessig å gjennomføre eksamen, i samråd med fagmiljøene, forklarer NOKUT-direktøren.

NOKUT skal også utrede om eksamensoppgavene skal være forskjellig for GLU 1-7 og GLU 5-10.

Del med andre