Millionpris til Fagskolen i Vestfold

Pilotprosjektet Elektroteknikerstudiet er historiens første vinner av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Tiltaket skal sørge for at elektromontører blir værende lenger i jobb gjennom etterutdanning.

– 6 av 10 bedrifter melder om et behov for fagarbeidere. Elektroteknikerstudiet er et fantastisk eksempel på at samarbeid mellom bransje og utdanningsinstitusjon gir fagfolk anledning til å studere videre og på den måten bidra med utvidet kompetanse på arbeidsplassen.

Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. På sin første dag tilbake fra permisjon delte han i dag ut prisen på 1 million kroner til vinnerne under NOKUTs fagskolekonferanse i Bergen.

Elektroteknikerstudiet er et samarbeid mellom NHO ved landsforeningen Nelfo, avdeling Buskerud, og Fagskolen Vestfold.

Vinner UKP fagskole 2017

Pris til inspirasjon

NOKUT-direktør Terje Mørland åpnet fagskolekonferansen i Bergen. Han mener prisen bør være til stor inspirasjon for andre:

– Først og fremst vil jeg gratulere Fagskolen i Vestfold som verdige vinnere.
 Jeg er veldig glad for at fagskolen har fått sin egen pris. Det skulle bare mangle. Nå håper jeg at prisen gjør at fagmiljøene strekker seg litt ekstra for å gjøre utdanningene sine enda bedre.

Stolt vinner

Prosjektansvarlig Vidar Luth-Hanssen mottok prisen på vegne av Fagskolen i Vestfold.

– Jeg er utrolig stolt! Det har lenge vært en etterspørsel etter en oppdatert fagskoleutdanning for elektromontører. Jeg er svært glad for at vi får en pris for arbeidet vårt, og jeg håper vi kan være til inspirasjon for andre.

Dette er vinneren

  • På forespørsel fra NHO ved landsforeningen Nelfo avd. Buskerud i oktober 2015 opprettet Fagskolen i Vestfold et pilotprosjekt for å utvikle et nettbasert studium som en etterutdanning for elektromontører.
  • Etterutdanningstilbudet skal gjøre elektromontører dyktigere som fagfolk. Dermed settes de i stand til å arbeide lenger i en bransje som opplever lekkasje av fagfolk som resultat av manglende kompetanse.
  • Studietilbudet er nettbasert og studentene velges ut av bedriften der de jobber.
  • Studietilbudet er nå akkreditert av NOKUT og er et åpent studium fra og med i januar 2018.

Utdanningskvalitetsprisen for fagskole

Prisen er på 1 million kroner og kan deles på flere tiltak, men kan ikke tildeles enkeltpersoner. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning samt å stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Del med andre