Kunsthøgskolen i Oslo akkreditert som vitenskapelig høyskole

NOKUT styre vedtok i dag 12. desember akkreditering av Kunsthøgskolen i Oslo som vitenskapelig høyskole.

NOKUT fattet tilsvarende vedtak i 2015, men ble i 2017 bedt av Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre en supplerende vurdering i henhold til skjerpede krav til institusjonsakkreditering. I rapporten fra den supplerende vurderingen konkluderer de sakkyndige blant annet med at utdanningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Kunsthøgskolen har et høyt internasjonalt nivå.

Les rapporten fra akkrediteringen (pdf)

Del med andre