Hvor fornøyde er fagskolestudentene med kvaliteten på utdanningen sin?

Dette er det NOKUT vil finne ut av når vi nå sender ut en spørreundersøkelse til ca. 3 900 studenter på 9 fagskoler.

Undersøkelsen er en pilot og bygger på Studiebarometeret som allerede er utviklet for studenter på høyskoler og universiteter.

– Vi har gjennomført studiebarometer for høyskoler og universiteter i 4 år, så nå er det på tide at vi gjennomfører en tilsvarende undersøkelse for fagskoler, sier NOKUTs direktør Terje Mørland. Dette er også et viktig kvalitetsutviklende tiltak som blir foreslått i meldingen til Stortinget «Fagfolk for fremtiden», understreker han.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

NOKUT gjennomfører studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).  Et viktig mål med barometeret er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

– Selv om fagskolene med ca. 15 000 studenter er en liten gruppe sammenlignet med høyskoler og universiteter med ca. 270 000 studenter, så er dette en utdanningstype som næringslivet vil ha mer av. Det viser blant annet NHOs kompetansebarometer som ble presentert tidligere i år, sier Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT.

Disse 9 fagskolene deltar i piloten: AOF Haugaland, Fagskolen Innlandet, Norges grønne fagskole - Vea,  Norges Yrkesakademi, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Nordkapp maritime fagskole, Fagskolen Oslo Akershus og Ålesund kunstfagskole.

Studiebarometeret for fagskoler vil omfatte 80 fagskoler med ca. 15 000 studenter

Fagskolestudentene er en sammensatt gruppe. Det er mange studenter som er godt voksne, 20 prosent er over 40 år, antall deltidsstudenter er også høy og det er mange og små fagretninger spredt over hele landet.

– Dette er årsaken til at vi har valgt å begynne med en pilot. Den vil gi et viktig grunnlag for den første fullskalaundersøkelsen, som etter planen skal gjennomføres våren 2018. Det primære formålet med denne piloten er å teste spørsmålene på en gruppe fagskolestudenter, fortsetter Skodvin.

Etter at den første fullskalaundersøkelsen er gjennomført i 2018, skal resultatene legges inn i nettportalen studiebarometeret.no. Her skal det bli mulig for fagskolestudenter å sammenligne utdanninger på tvers og innenfor samme fagfelt og institusjon. Studiebarometeret for fagskoler vil etter hvert omfatte alle landets 80 fagskoler med til sammen ca. 15 000 studenter.

Hva er en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring, eller tilsvarende erfaring. Fagskoleutdanningene varer mellom ett halvt til to år og gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. De største fagskolestudiene er innen tekniske fag og helsefagutdanninger. På nokut.no finner du en oversikt over godkjente fagskoletilbud.

Del med andre