GSU-listen er oppdatert

15. mars ble GSU-listen oppdatert. Denne gangen ble det gjort endringer for Indonesia og Sverige. I tillegg ble Monaco innført i GSU-listen.

GSU-listen oppgir kravet til generell studiekompetanse for søkere med utdanning fra utlandet.

– Endringene skyldes som regel ny informasjon om og/eller reformer i utdanningssystemene i de enkelte landene, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT. NOKUT får også en del forslag til endringer av GSU-kravene og spørsmål om GSU-kravene. Disse henvendelsene fører ofte fram til utredninger, men ikke alle utredninger fører fram til endringer på GSU-listen.

GSU-listen brukes i opptak av søkere med utenlandsk utdanning og i godkjenning av utenlandsk utdanning. Lånekassen følger listen ved tildeling av utdanningsstøtte til studier i utlandet. NOKUT har ansvar for listen som oppdateres to ganger per år: 15. mars og 15. november.

Les mer om GSU-listen

Del med andre