Fem på fagskolekonferansen

Rundt 250 personer var samlet i to dager i Bergen på NOKUTs fagskolekonferanse om studienært kvalitetsarbeid. Vi snakket med fem av dem.

Einar Hanish, Delta YS

Einar HanishHar du vært på konferansen før?

– Ja, det har jeg.

Hva betyr kvalitet i utdanningen for deg?

– At det er relevant for arbeidslivets behov, og at det innebærer en god mulighet for de som er i jobb til å styrke kompetansen og få uttelling for det, i tillegg til at det skal være et godt læringsfellesskap på fagskolen. Det du lærer der blir med deg inn i karrieren din og gjør at du kan utvikle deg.

Hva håper du å ha "lært"/ta med deg denne konferansen?

– Hvordan det jobbes så grundig med kvalitet på den enkelte fagskole. Jeg kommer fra en fagforening og er mer opptatt av at det er relevant for arbeidsliv for medlemmene våre, som gjør dette ved siden av jobb. I tillegg lære mer om hvordan jobbe konkret med kvalitet i fagskolen.

Hvilke ønsker har du for fagskolesektoren i årene som kommer?

  • At det skal fortsette å være og bli en enda viktigere karrierevei for de med fagopplæring som en mulighet til å utdanne seg videre.
  • At fagskolen skal stå på egne ben og at den skal bli større.
  • At flere velger fagskole.
  • At fagskolen skal være et fullverdig alternativ til annen høyere utdanning.

Andeline Berntsen Landro, Hordaland fylkeskommune

Andeline Berntsen LandroHar du vært på konferansen før?

– Ja, det har jeg.

Hva synes du om at det nå er opprettet utdanningskvalitetspris for fagskolene?

– Det synes jeg var et veldig bra tiltak. Vi deltok på en NOKUT-konferanse tidligere som var felles for fagskolene og annen høyere utdanning, og der ble det delt ut en utdanningskvalitetspris. Da tenkte vi jo at det burde fagskolen få også. Så det var veldig bra at det kom.

Hva betyr kvalitet i utdanningen for deg?

– Det er mye som ligger innenfor begrepet kvalitet i utdanningen. Jeg jobber i fylkesadministrasjonen og har der mye fokus på rammene – at det er gode rammer for den utdanningen vi tilbyr. At vi har gode kvalitetssystemer, reglement, lokaliteter osv.

Hvilke ønsker har du for fagskolesektoren i årene som kommer?

  • At fagskolene skal bli robuste og bli til større enheter som har institusjonsakkreditering.

Øystein Førsvoll, Fagskolen Rogaland

Øystein FørsvollHar du vært på konferansen før?

– Ja, jeg har vært på NOKUT-konferanse tidligere, men ikke i Bergen. Var i Stavanger på konferanse engang.

Hva synes du om at det nå er opprettet utdanningskvalitetspris for fagskolene?

– Det var flott. Det er jo en oppmuntring til oss andre om å jobbe hardere for å vinne prisen neste år, naturligvis. Jeg liker at det er fokus på dette, men samtidig føler vi naturligvis at vi også kunne ha vunnet, med mere markedsføring av prisen.

Hva håper du å ha "lært"/ta med deg denne konferansen?

– Det er mange ting å ta med seg. Naturligvis er det å høre litt på hvordan NOKUT ser på framtiden, blant det jeg tar med meg. Viktig å finne ut hvordan høyne kvaliteten på fagskolene, samtidig som de ikke blir til akademiske universiteter.

Hvilke ønsker har du for fagskolesektoren i årene som kommer?

  • At fagskolen blir styrket og at det blir større enheter. Akkurat nå føler vi at vi er litt for små i forhold til høyskole- og universitetssektoren.
  • Mer robuste miljøer som kan være et bidrag til samfunnet og industrien/helseyrkene som vi jobber mot.

Regine Evensen og Thea Fossum, eks-studenter på reklamelinjen på Høyskolen Kristiania

Regine Evensen og Thea FossumHar dere vært på konferansen før?

– Nei.

Hva betyr kvalitet i utdanningen for deg?

– Veldig mye, men for oss betyr det kanskje at vi kan gå rett ut i jobb etter utdanningen og at man føler at man har nok grunnlag til å ta beslutninger og gjøre en god jobb med en gang. Her kommer kvalitet inn. – Det å bli trygg og få mestring i jobben sin fra starten av.

Hva håper du å ha "lært"/ta med deg denne konferansen?

– Det er litt spesielt fordi vi er her for å snakke om vår erfaring med fagskole, så vi tar jo med oss at vi har snakket foran så mange mennesker. Men man blir jo veldig inspirert. Det er et godt miljø å være en del av og sektoren er inne i en spennende utvikling. Man får jo fagskole inn i blodet. Som eks-fagskolestudenter reflekterer vi mer over hvor viktig den er. Vi er kjempefornøyd med fagskoleutdanningene og enda mer stolt av dem etter de to dagene her.

Hvilke ønsker har dere for fagskolesektoren i årene som kommer?

  • Mye større anerkjennelse, mer attraktivitet og flere studenter, ikke minst.
  • At det er et like godt alternativ som annen høyere utdanning. At det er likestilt. Jeg vil gå her fordi jeg lærer på denne måten og så kan andre studere på høyskoler og universiteter. Fagskolene er viktig for Norges framtid.
  • At fagskolene skal bli store og uttalende. Få mer oppmerksomhet enn nå og at enda flere får kunnskap om og vet at fagskolene eksisterer.

Del med andre