Får godkjent fagområde for fagskoleutdanning

Høyskolen Kristiania har fått godkjenning for fagområdet design, kommunikasjon og teknologi innen kreativ næring. Det betyr at de får fullmakt til å opprette og endre fagskoleutdanningene innenfor fagområdet uten å søke NOKUT om godkjenning.

Høyskolen Kristiania er en av få høyskoler som også tilbyr fagskoleutdanning. De har vært akkreditert høyskole en tid og har derfor hatt fullmakt til å opprette og endre utdanningstilbud på bachelorgradsnivå. Nå får de også fullmakt til dette på fagskolenivået, innenfor dette avgrensede fagområdet.

NOKUTs direktør Terje Mørland gratulerer Høyskolen Kristiania med fagområdegodkjenningen.

– Gjennom godkjenningsarbeidet har vi fått et meget godt inntrykk av kvalitetsarbeidet som er gjort og gjøres ved Høyskolen Kristiania. Kvalitetssikringssystemet omfatter tilfredsstillende rutiner for ansvaret de nå får med en fagområdegodkjenning, som for eksempel rutiner for etablering av nye utdanningstilbud og videreutvikling av disse, sier han.

Dette er det tredje fagområdet NOKUT har godkjent, og forhåpentligvis startskuddet for en ny fase i fagskolesektoren, fortsetter Mørland.

– Vi ser det som en meget positiv utvikling at flere fagskoler nå satser på å få fagområdegodkjenning, og mener dette vil kunne bidra til kvalitetsutvikling og -heving av fagskolesektoren i årene som kommer, sier han.

Fakta om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier også Westerdals Oslo ACT. Høyskolen Kristiania tilbyr studier innen markedsføring og salgsledelse, HR og ledelse, reiselivs- og hotelledelse, kreativitet og innovasjon, design og teknologi og helse og medisinske fag. De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, nettstudier og etterutdanning.

Fagområdet

Det godkjente fagområdet omfatter design, kommunikasjon og teknologi innen kreativ næring. Kreativ næring er en etablert betegnelse på et definert yrkesfelt med flere bransjer. Fagområdet ved Høyskolen Kristiania er definert slik at utøvende kunstfag knyttet til dans og drama og arkitektur er avgrenset til å gjelde interiørarkitektur/interiørdesign. Teknologi-delen av navnet på fagområdet er avgrenset til teknologi som utvikles eller anvendes i sammenheng med design- og kommunikasjonsløsninger.

Les rapporten (pdf)

Del med andre