Får fullføre det maritime studiet ved Nord universitet

Akkrediteringen til bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet trekkes tilbake med virkning fra 31. desember 2019. De studentene som går på denne utdanningen i dag, får imidlertid fullføre studiene sine.

– Vi vurderer at utdanningskvaliteten på det tredje studieåret ved bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse er god nok til at Nord universitet beholder akkrediteringen fram til studentene som nå går på studiet er uteksaminert, sier tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund.

Nord universitet har varslet at de legger ned studietilbudet når de nåværende studentene som er i tredje studieår, er uteksaminert.

Revideringen av akkrediteringen til bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet ble igangsatt som en oppfølging av det såkalte samarbeidstilsynet. Her kom det fram at studietilbudet, som universitetet tilbød i samarbeid med Bodin maritime fagskole, ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften, og universitetet fikk en opprettingsfrist.

NOKUTs vedtak betyr at Nord universitet ikke kan ta opp nye studenter til studietilbudet. Endelig slutt for studietilbudet er 31. desember 2019. Da trekkes akkrediteringen for studietilbudet tilbake. Hvis Nord universitet ønsker å starte studietilbudet opp igjen, må de søke NOKUT om akkreditering.

Lund presiserer at tilbaketrekking av akkrediteringen kun gjelder universitetets akkrediteringsfullmakt for bachelorstudiet i nautikk, maritim ledelse og økonomi og ikke de andre studietilbudene ved universitetet.

Les rapporten (pdf)

Del med andre