Fagskolen i Troms avdeling Harstad må rette opp mangler i sveiseteknikkutdanningen

Den nettbaserte fagskoleutdanningen sveiseteknikk ved Fagskolen i Troms avdeling Harstad oppfyller ikke alle kravene i fagskoletilsynsforskriften. Fagskolen får nå frist til 16. mai 2018 for å levere dokumentasjon på at kravene er innfridd.

– Fagskolen i Troms avdeling Harstad har satt i gang en prosess for å bringe utdanningene i samsvar med fagskoletilsynsforskriften, men kan på nåværende tidspunkt ikke dokumentere at alle krav er oppfylt på en tilfredsstillende måte. De får derfor tiden frem til 16. mai til å sende oss dokumentasjon på at de innfrir alle kravene, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

I tillegg må fagskolen senest 1. mars 2018 legge frem en plan som sikrer at alle studentene som har påbegynt fagskoleutdanningen sveiseteknikk får anledning til å fullføre utdanningen, dersom NOKUTs styre trekker tilbake godkjenningen.

Tilsynsdirektøren opplyser at fagskolen blant annet må øke den nettpedagogiske kompetansen blant underviserne og utvikle nettbaserte læringsaktiviteter.

– Dette er prosesser som krever tid. Det er også prosesser som må skje i en bestemt rekkefølge. Kompetansen til å gjøre endringer må derfor på plass før fagskolen kan gjøre de nødvendige endringene, avslutter han.
Revideringen av den nettbaserte fagskoleutdanningen sveiseteknikk ble igangsatt på bakgrunn av informasjon som kom fram gjennom i NOKUTs tilsyn med nettbaserte tekniske fagskoleutdanninger i 2016/2017.

Fakta

Fagskolen i Troms avdeling Harstad er samlokalisert med Stangnes videregående skole med felles rektor. Fagskolen har 32 studenter. Alle går på sveiseteknikk.

Les rapporten fra revideringen (pdf)

Del med andre