Ett steg nærmere universitetsstatus for Høgskolen i Sørøst-Norge

Den sakkyndige komiteen som har vurdert universitetssøknaden til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), anbefaler at høyskolen skal få status som universitet.

HSN leverte søknad om universitetsakkreditering 2. mars 2017. De leverte ytterlige dokumentasjon, blant annet om flercampusorganiseringen sin, i januar 2018.

Rapporten er nå formelt avlevert til NOKUT for videre behandling og sendt HSN for uttalelse. HSN har inntil seks uker på å gi tilbakemelding. Etter det vil saken gå til avgjørelse i NOKUTs styre. Neste styremøte i NOKUT er 26. april.

Del med andre