Ett steg nærmere universitetsstatus for Høgskolen i Oslo og Akershus

Den sakkyndige komiteen som har vurdert universitetssøknaden til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) anbefaler at høyskolen skal få status som universitet.

Rapporten er nå formelt avlevert til NOKUT for videre behandling og sendt HiOA for uttalelse. HiOA har inntil seks uker på å gi tilbakemelding. Etter det vil saken gå til avgjørelse i NOKUTs styre. Neste styremøte i NOKUT er 12. desember.

Universitetssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge fortsatt under komitebehandling

Behandlingen av universitetssøknaden til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er fortsatt i prosess. HSN tar sikte på å sende ytterligere dokumentasjon til NOKUT med frist i begynnelsen av januar.

Del med andre