Elkraft- og byggutdanningene ved Fagskolen i Hordaland får fortsette

Godkjenningen av Fagskolen i Hordalands elkraft- og byggutdanninger opprettholdes. Det er resultatet etter at NOKUT har revidert utdanningene.

NOKUT igangsatte revideringene på grunnlag av informasjon som kom fram under NOKUTs tilsyn med tekniske fagskoleutdanninger i 2016. I mai 2017 behandlet NOKUTs styre tilsynsrapportene fra revideringene. Disse viste at begge utdanningene hadde flere mangler. Fagskolen fikk en opprettingsfrist til november 2017.

– Fagskolen i Hordaland har nå gjennomført en betydelig endring av studie- og emneplaner og rettet opp manglene i forskrift for opptak, eksamen, disiplinære sanksjoner og klagebehandling, sier tilsynsdirektør Øystein Lund.

Fagskolen har også gjort styringssløyfen i kvalitetssikringssikringssystemet tydeligere. Styresekretariatet i fylkeskommunene er ansvarlig for at styringssløyfen fungerer, og dette ansvaret kommer nå klart fram i systembeskrivelsen.

Fakta om fagskolen

Fagskolen i Hordaland er en sammenslåing av tidligere Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole. Fagskolen har 1062 studenter. 333 av dem går på bygg- og elkraftutdanningene.

Les rapporten fra revideringen (pdf)

Del med andre