Deler "gulldata"

NOKUT gir forskere tilgang til data fra nasjonale deleksamener.

– Bakgrunnen er at vi har fått en del henvendelser fra fagmiljøene som har vært involvert i prosjektet, og andre forskere på universitetene og høyskolene. For mange er dette data som er gull verdt, sier ansvarlig for nasjonale deleksamener hos NOKUT, seksjonssjef Stephan Hamberg.

Et viktig formål med deleksamen er at universitetene og høyskolene kan sammenligne eksamensresultater.

– Når vi nå deler dataene, kan institusjonene se nærmere på sine egne undervisnings- og læringsmetoder i lys av egne og andres resultater. Utvekslingen av data kan bidra til at utdanningene blir enda bedre, forklarer Hamberg.

I tillegg til resultatene fra de nasjonale deleksamenene inkluderer datasettene informasjon om studentenes inntakskarakterer fra videregående skole, kjønn, alder og informasjon om hvordan studentene har gjort det i andre emner på studieprogrammet.

Operativt i løpet av høsten

Det er Kunnskapsdepartement som har gitt NOKUT tillatelse til å gi ut data. Forskere og fagpersoner kan sende en hevendelse til NOKUT om å gå tilgang. Mer informasjon om hva en slik henvendelse må inneholde kommer i løpet av høsten.

To nye rapporter med resultater fra nasjonale deleksamener

NOKUT slipper nå to ferske rapporter med detaljert informasjon om deleksamen i matematikk for lærerutdanningen og for bachelorutdanningen i regnskap og revisjon.

Fakta om Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om Nasjonal deleksamen

Del med andre