Bedre resultater for sykepleierstudentene på nasjonal deleksamen

Halvparten av sykepleierstudentene fikk C eller bedre på den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi, mens 22 prosent strøk. Dette er et bedre resultat enn for studentene som var oppe til eksamen i 2015.

– Det er positivt at rundt halvparten av sykepleierstudentene denne gangen fikk karakterene C eller bedre. Det er også gledelig at det er dobling av studenter som fikk karakteren A, sammenliknet med 2015. Selv om strykprosenten er vesentlig lavere enn sist, er den fremdeles bekymringsfull høy, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Alle sykepleierutdanningene deltok i denne runden av den nasjonale deleksamenen. Totalt 4838 studenter avla eksamen i desember 2016. I 2015 var det færre utdanninger og studenter som deltok. Da avla kun 1761 studenter eksamen.

– Sykepleierne kommer tett på behandlingen av pasientene, og det er viktig at de har gode kunnskaper og ferdigheter i basisfagene. Det kan i verste fall stå mellom liv og død for pasienten. Lavere strykprosent er positivt, men det er også viktig at flere studenter kommer seg gjennom studiene med bedre enn akkurat bestått karakter, sier Mørland.

Felles læringsutbyttebeskrivelser gir bedre trygghet

Mørland sier at det er for tidlig å si noe klart om hva grunnen til de forbedrede resultatene skyldes, men at en felles læringsutbyttebeskrivelse for studiet kan være en grunn.

– Det er i år utarbeidet en felles læringsutbyttebeskrivelse og en detaljert oversikt over læringsmål på tvers av alle studiestedene. Siden studentene bruker ulike lærebøker i studiene sine, er det viktig å være tydelig i hva som er viktig å arbeide med innen faget. Både studenter og undervisere har hatt tilgang til denne siden i fjor sommer, forklarer Mørland.

– I tillegg har studenter og undervisere i forkant av årets eksamen hatt tilgang til eksamenssettet fra 2015. Dette kan bidra til å fjerne usikkerhet rundt eksamenen, sier Mørland.

Fakta om pilotprosjektet nasjonale deleksamener

NOKUT arrangerer nasjonale deleksamener for sykepleierstudenter i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Alle høgskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet. Den nasjonale deleksamenen omfatter emnene anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie.

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Del med andre