Akkrediteres som høyskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har fått status som akkreditert høyskole. Dermed får de fullmakt til å starte opp nye studietilbud på bachelorgradsnivå uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

NOKUTs direktør Terje Mørland gratulerer høyskolen med statusendringen.

– Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får. Høyskolen forvalter utdannings- og forskningsvirksomheten sin på en tilfredsstillende måte. De har også gode rutiner for å kvalitetssikre studietilbudene sine og kan dokumentere omfattende publisering innen fagområde, sier han.

Fjellhaug Internasjonale høgskole må søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til akkreditert høyskole.

Fakta om Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole hovedvirksomhet er utdanning og forskning som er forankret i et kristent verdigrunnlag. Høyskolen tilbyr studier innen misjon og teologi, og har avdelinger i Oslo og København. Studiene kvalifiserer til ulike jobber innen misjon, bistand, skole, menighet og kirke. Høyskolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Les rapporten (pdf)

Del med andre