På institusjonsbesøk med NOKUT

Underveisevalueringen av tre sentre for fremragende utdanning er godt i gang. Vi ble med den internasjonale ekspertkomiteen på institusjonsbesøk til Universitetet i Bergen.

– Jeg håper det var oppklarende. Nå skal ikke jeg si mer, men heller slippe til studentene som venter ute på gangen.

Det er en helt vanlig regntung morgen i Bergen, men for Vigdis Vandvik, senterleder for SFU-en bioCEED, er denne dagen alt annet enn ordinær. Inne på seminarrom K1 på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen har en internasjonal ekspertkomité slått leir. De skal vurdere om bioCEED får fortsette som et senter for fremragende utdanning (SFU) i ytterligere fem år. Institusjonsbesøket er en viktig del av underveisevalueringen.

– Vi er veldig spente. Det å få besøk av komiteen gir oss en anledning til å fylle ut bildet de har dannet seg etter å ha lest selvevalueringsrapporten som vi selv har skrevet. Mye tid har derfor gått med på å forberede denne dagen, forklarer Vandvik.

Ekspertkomiteen består av representanter fra Storbritannina, Norge og Tyskland. Denne våren skal de underveisevaluere SFUene bioCEED, MatRIC og CEMPE.

En gruppe med studentrepresentanter trer nå inn i rommet. De skal møte komiteen for å svare på hvordan studentene opplever at bioCEED påvirker studiehverdagen deres. Vandvik selv får ikke være med på dette møtet og må finne seg i å vente i etasjen over.

Nervepirrende

– For at vurderingene skal gjennomføres på en god og uavhengig måte er vi i NOKUT, som et tilsyns- og evalueringsorgan, helt avhengig av sakkyndige eller ekspertkomiteer, forteller NOKUT-direktør Terje Mørland. Han fortsetter:

– Sakkyndige vurderinger ligger til grunn i omtrent alt tilsynsarbeidet NOKUT gjør, enten det dreier seg om akkreditering, evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning og tilsyn med eksisterende studier og SFU.

NOKUT benytter internasjonale eksperter i tildelingen av status som SFU og i underveisevalueringen av dem.

– Tanken på å få NOKUT og en internasjonal ekspertkomite på besøk oppleves nok som litt nervepirrende for universitetene og høyskolene. Tilbakemeldingene er likevel at de som regel opplever disse besøkene som positive, mener Mørland.

Når underveisevalueringen er gjennomført, gir den sakkyndige komiteen en anbefaling til NOKUTs styre som så fatter et vedtak på bakgrunn av dette.

Bilde: Evaluering bioSEED

Selvransakelse

Tilbake i Bergen er besøket godt i gang. Komiteen skal gjennom et omfattende program og møtene er mange. I tillegg til studentrepresentanter skal komiteen møte samarbeidspartnere og interessenter, undervisere og deler av ledelsen ved Universitetet i Bergen.

Prosjektleder for SFU-ordningen i NOKUT Helen Bråten deltar også på møtet i Bergen. Hun mener at evalueringen bidra til en positiv selvransakelse for både sentrene og NOKUT.

– Gjennom møter med ulike grupper får vi innblikk i hvordan senteret fungerer, resultater og hvem som påvirkes av sentret. Underveisevalueringen skal hjelpe senteret i å utvikle seg videre og strekke seg lenger. De internasjonale ekspertene bidrar også til benchmarking av sentrene. NOKUT får også innspill til hvordan vi kan utvikle ordningen videre og hjelpe sentrene til å bli bedre og sikre at resultatene fra sentrene kommer hele sektoren til nytte.

– Can you hear us?

Leder av ekspertkomiteen, professor Paul Ashwin, snakker høyt og tydelig til skjermen. Forsøket på videooverføring med bioCEEDs samarbeidspartnere fra Unis på Svalbard går ikke helt som planlagt.

Aswhin er ikke i tvil om at besøkene er avgjørende for at komiteen skal kunne få et helhetsinntrykk av hva bioCEED har fått til de første tre årene som et senter for fremragende utdanning.

– Besøket gir oss anledning til å snakke med dem som er involvert i og med bioCEED.  På den måten får vi innsikt i måter senteret demonstrerer og støtter oppom fremragende utdanning. En evaluering uten denne innsikten er utenkelig.

Blodsukkeret holdes oppe

Det har rukket å bli ettermiddag og senterleder Vigdis Vandvik er tilbake. I mellomtiden har komiteen blitt servert både lunsj og sjokolade for å holde blodsukkeret i sjakk. Det er mye informasjon som skal overføres, fordøyes og følges opp.

Nå er det klart for en eksklusiv rundtur for å se nærmere på fasilitetene som finnes på BIO-huset. Vi blir tatt med på høyteknologiske laboratorium, et levende "arkiv" for sebrafisk og informert om samarbeid med Haukeland sykehus på kreftforskning.

"Ikke så skummelt"

Et siste møte gjenstår før dagen er over. Komiteen vil treffe senterledelsen sammen med ansatte og en representant fra universitetsledelsen. Hvilke ambisjoner har de for bioCEED hvis de får fortsette som et SFU? Møtet varer i godt over en time. Det er mange som vil si noe om senterets fremtid.

Etter at komiteen er sendt avgårde i taxier mot flyplassen, kan Vandvik og co senke skuldrene. Uken etter er det sentrene MatRIC og CEMPE som skal få komiteen på besøk. Senterleder Vandvik sender dem sine forsikringer via Twitter:

 Bilde: Tweet

Underveisevaluering av Sentre for fremragende Utdanning

  • Gjennomføres fem år etter tildeling av status som Senter for fremragende utdanning
  • Evalueringen gjennomføres av en internasjonal ekspertkomite
  • Sentrene leverer en selvevalueringsrapport til ekspertkomiteen
  • Det gjennomføres et institusjonsbesøk
  • Sentrene vil motta en tilbakemelding fra komiteen etter institusjonsbesøket og må på bakgrunn av denne lage en plan for hvordan de vil drive sentret videre de neste fem årene
  • Komiteen gjennomfører en samlet vurdering basert på institusjonsbesøk og tilsendt skiftelig materialet og sender sin anbefaling til styret som vedtar videre finansiering i november-desember 2017

Les mer om SFU-ordningen

Del med andre