Nordisk ministerråds konferanse om høyere utdanning

Representanter fra universiteter og høyskoler i hele Norden er 19. juni samlet på Gardermoen til Nordisk ministerråds konferanse om høyere utdanning. Der skal de diskutere hvordan undervisnings- og læringsperspektivene i utdanningene kan styrkes. NOKUT arrangerer konferansen sammen med Kunnskapsdepartementet.

– Det er en lang og fin tradisjon med samarbeid og utveksling av erfaringer og ideer mellom de nordiske landene. Jeg er derfor glad for å kunne samle Norden til en konferanse der vi løfter fram undervisning- og læringsperspektivene ved høyere utdanning og vektlegger betydningen dette har for utviklingen av god kvalitet i utdanningene, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

– Det er mange veier som fører fram til god utdanningskvalitet. NOKUT har gode erfaringer med SFU-ordningen, men dette er kun en av mange incentivordninger som vil bli belyst. Ordninger for å fremme fremragende undervisning, ulike meritteringsystemer og nye pedagogiske metoder bidrar alle til å gi studentene et bedre læringsutbytte, forklarer Mørland.

Key-note fra EU-kommisjonen

Konferansens åpningssesjon omfatter innlegg fra statssekretær Bjørn Haugstad, seniorrådgiver Monika Mörtberg Backlund fra Nordisk Ministerråd og NOKUTs Øystein Lund. Stikkord for presentasjonene er utdanningskvalitet og nordisk samarbeid. Konferansens hovedtaler er politisk rådgiver Klara Engels-Perenuyi fra EU-kommisjonen som vil snakke om EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning.

Egen parallellsesjon for doktorgradsutdanningen

Innledere på parallellsesjonene vil dele egne erfaringer og vise gode eksempler på metoder som fungerer innenfor de fire temaene excellence, merittering, pedagogikk og utdanningsdelen av doktorgraden.

– Vi ser at kvaliteten i utdanningsdelen av doktorgraden sjeldent er et tema som diskuteres sammenlignet med master- og bachelorgradene. Derfor har vi satt opp en egen parallellsesjon som tar for seg utdanningsdelen av doktorgraden for å få dette perspektivet opp i lyset, sier Mørland. Sesjonen er også relevant med henblikk på den nylig publiserte NIFU-rapporten fra 13. juni som gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om doktorgradskandidater i Norge.

Konferansen er en del av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.

Les mer om Nordisk ministerråd

Del med andre