Nasjonal deleksamen i matematikk

Her er resultatene for lærerstudentene som var oppe til eksamen i mai 2017.

– Resultatene etter vårens eksamen er ennå ikke analysert, men på et overordnet nivå kan vi si at disse resultatene er nokså like de andre eksamensrundene. Våren 2016 skiller seg derimot ut ettersom eksamen ikke var tellende på vitnemålet og studentene sannsynligvis nedprioriterte eksamen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Kandidatene som var oppe til eksamen våren 2017 hadde et gjennomsnitt på 2,5 noe som tilsvarer en svak C.

Karaktersnitt GLU 2017

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter


Fakta om Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved 12 institusjoner (20 ulike studiesteder) var oppe i deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. Til sammen 980 kandidater tok eksamen.

Eksamen er ikke bare en vanlig matematikkeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matematikk, eller deres "matematikkdidaktiske" evner. Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 1–7 og 5–7.

Mer om Nasjonal deleksamen

Del med andre