Nå får flere mulighet til å søke om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Fra og med tirsdag 16. mai vil personer med 15 ulike kvalifikasjoner fra Polen og Tyskland kunne søke om godkjenning av sin fag- og yrkesopplæring. En godkjenning innebærer at utdanningen vurderes som sidestilt med tilsvarende norsk utdanning.

De nye kvalifikasjonene er: murer, maler, slakter, trevaresnekker, glassfagarbeider, møbelsnekker, møbeltapetserer, butikkslakter, pølsemaker og industrimekaniker.

– Vi er glade for at vi nå kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet. Foreløpig tar vi kun imot søknader fra Tyskland og Polen. Nå arbeider vi med neste utvidelse, som også vil omfatte utvalgte kvalifikasjoner fra de baltiske landene, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Fram til nå har bare arbeidstakere med tysk eller polsk opplæring i fag- eller svennebrev som kjøttskjærer, rørlegger, betongfagarbeider, tømrer og frisør kunnet søke om å få kvalifikasjonene sine godkjent som sidestilt med en tilsvarende norsk utdanning.

Samarbeider godt med de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen

NOKUT bruker sakkyndige til å foreta den faglige vurderingen av om kvalifikasjonene kan sidestilles med tilsvarende norske kvalifikasjoner. Det er tre sakkyndige som samarbeider om hver enkelt vurdering. De sakkyndige blir foreslått av de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen og oppnevnes av NOKUT for en periode på to år.

Erfaringer med godkjenningsordningen så langt

NOKUT har fått inn over 300 søknader siden godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring ble opprettet i midten av november 2016. Dette har i skrivende stund ført til 130 avvisninger, 34 avslag og 36 positive vedtak. Hovedårsakene til avvisningene er at søker har feil kvalifikasjon, kommer fra feil land eller søknadene har mangelfull dokumentasjon. Saksbehandlingstiden ligger på rundt én måned. Hovedvekten av søkerne kommer fra Polen og de fleste søker om godkjenning som rørlegger eller tømrer.

Les mer om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Del med andre