Nå får fagskolen egen Utdanningskvalitetspris

I høst skal NOKUT dele ut Utdanningskvalitetsprisen for fagskolene for første gang. Prisen er på 1 million kroner.

– Det er på høy tid at fagskolen får sin egen prestisjepris. Vi har svært gode erfaringer med tilsvarende pris i høyere utdanning, og er glade for at vi nå kan få dele ut Utdanningskvalitetsprisen for fagskolene. Dette er noe vi har kjempet lenge for, sier en fornøyd Terje Mørland, direktør i NOKUT.

Fristen for å nominere kandidater til prisen er satt til 15. oktober. Prisen deles ut under Fagskolekonferansen 27.–28. november.

Tester ut Studiebarometer for fagskolene

I tillegg til å dele ut pris har NOKUT fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en studentundersøkelse blant fagskolestudenter. Undersøkelsen tilsvarer Studiebarometeret for høyere utdanning. 

– Siden oppstarten i 2013 har Studiebarometeret blitt et sentralt verktøy i kvalitetsarbeidet ved universitetene og høyskolene. Vi mener at en tilsvarende undersøkelse for fagskolene vil kunne gi verdifull informasjon til fagskolene om kvaliteten på studietilbudene, sett fra studentenes side. Denne runden er en pilot, men det er planlagt fullskala gjennomføring fra våren 2018, sier Mørland.

Fagskolene vil få tilgang til data fra undersøkelsen som de kan benytte i arbeidet med å forbedre studietilbudene sine. Det vil også bli mulig å sammenlikne resultater fra egen institusjon med resultater fra andre institusjoner.

Utdanningskvalitetsprisen og studentundersøkelsen vil sammen være et løft for å bygge opp kunnskapsbasen for fagskolene. I tillegg vil dette være viktige bidrag for å få til en kunnskapsbasert utvikling av utdanningstilbudene, spre erfaringer, kunnskap og praksiser.

Arrangerer seminar 12. september

NOKUT inviterer representanter fra fagskolene til seminar 12. september. Dagen vil gå med til å informere om studentundersøkelsen og gjennomgå kriterier for den nyetablerte Utdanningskvalitetsprisen for fagskolene.

Påmeldingsfrist til seminaret er satt til 1. september 2017.

Del med andre