Hold av datoen: NOKUTs fagskolekonferanse er tilbake!

Konferansen arrangeres i Bergen 27. og 28. november.

– NOKUTs fagskolekonferanse er en sentral arena for å diskutere muligheter og utfordringer for de norske fagskolene. I år ønsker vi å sette søkelyset på den faglige kvaliteten i fagskoleutdanning. Vi ønsker en dialog med sektoren om hvilket faglig grunnlag (kunnskapsbase) som må ligge til grunn for en fagskoleutdanning. Programmet for konferansen vil bli utviklet i samarbeid med fagskolerådet, sier direktør i NOKUT Terje Mørland.

Konferansen har fått navnet "Kunnskap og kvalitet – Hva er fagskolenes kunnskapsbase?". Foreløpig program lanseres i august.

Tid og sted: 27. og 28. november 2017 på Scandic Ørnen, Bergen

Påmelding vil åpnes i august. Påmeldingsfrist er 15. oktober.

Del med andre