Første European Qualifications Passport for Refugees utstedt i Hellas

54 personer har til nå fått utstedt et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger. Metoden som benyttes er utviklet av NOKUT. Målet med kvalifikasjonspasset er å bidra til at flyktninger raskere kan komme i jobb eller få opptak til videre utdanning.

Norge og NOKUT har vært sentral i utviklingen av det europeiske kvalifikasjonspasset for flyktninger (European Qualifications Passport for Refugees).

– Dette skyldes at vi var et av få land i Europa som allerede i 2015 hadde ordninger for å vurdere utdanningsbakgrunn og kompetansen til flyktninger helt eller delvis uten dokumentasjon, da strømmen av flyktninger over Middelhavet økte dramatisk, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT.

– Pilotprosjektet baserer seg på metodikk som er utviklet i forbindelse med etableringen av NOKUTs godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen) og pilotprosjektet NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger (pdf). Høsten 2015 foreslo NOKUT og vårt britiske søsterkontor UK NARIC å etablere en europeisk ordning for å kartlegge flyktningers kompetanse. Europarådet tok tak i utfordringen, og NOKUT fikk det faglige ansvaret for prosjektet. Vi er stolte av å kunne meddele at Europarådet og greske myndigheter har utstedt 54 European Qualifications Passport for Refugees i Hellas i løpet av våren 2017, forteller Skjerven.

Skal gjøre det lettere for flyktninger å få jobb og opptak til videre studier

Det europeiske kvalifikasjonspasset for flyktninger er en vurdering som baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon, selvevaluering av egne kvalifikasjoner og strukturerte intervjuer. Denne vurderingen utføres av saksbehandlere fra NOKUT og ENIC-NARIC-kontorer i tre andre land. På basis av dette gis det en standardisert vurdering av søkerens formelle kvalifikasjoner. Dette kan være oppnådd kvalifikasjon eller antall år med høyere utdanning, i tillegg til supplerende informasjon om relevant arbeidserfaring og språkkompetanse.

Hva skjer videre?

Europarådet arbeider med å utvide ordningen til å omfatte flere land og partnere fra og med 2018. Fremover blir det viktig å etablere aksept for det europeiske kvalifikasjonspasset for flyktninger hos aktuelle sluttbrukere, særlig høyere utdanningsinstitusjoner.

Les mer og se hvordan kvalifikasjonspasset ser ut:Fakta om pilotprosjektet Recognition of Qualifications held by Refugees

European Qualifications Passport for Refugees er del av pilotprosjektet Recognition of Qualifications held by Refugees, som er initiert av Europarådet. Partnere i prosjektet inkluderer det greske Ministry of Education, Research and Religious Affairs og kontorer for godkjenning av kvalifikasjoner i Hellas, Italia, Norge og Storbritannia. Det greske UNHCR-kontoret støtter også prosjektet.

Del med andre