Færre lærerstudenter strøk på nasjonal deleksamen i matematikk

Sensuren for nasjonale deleksamener i matematikk avdekker at gjennomsnittskarakteren blant lærerstudentene er C og at kun 9,2 prosent strøk på eksamen. Det er langt bedre enn studentene som var oppe i samme eksamen i mai.

– Resultatene er svært gode for denne gruppen sammenlignet med lærerstudentene som var oppe til nasjonal deleksamen i matematikk i mai. Da var gjennomsnittskarakteren E og hele 37 prosent av studentene strøk, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Eksamen teller på vitnemålet

Mørland tror de gode resultatene skyldes at nasjonal deleksamen nå teller på vitnemålet:

– Siden forrige runde har nasjonal deleksamen blitt en tellende eksamen på vitnemålet. Den lave strykprosenten tyder på at langt flere har tatt eksamen på alvor nettopp fordi den kan være avgjørende for at studentene får utstedt vitnemål.

Mørland legger til at majoriteten av studentene som var oppe til eksamen i desember er studenter på grunnskolelærerutdanningen trinn 5–10. Det er gjerne studenter som spesifikt velger matematikk med et ønske om å undervise i faget.

Det er for tidlig å si noe om det nye inntakskravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen har hatt noe å si på høstens resultater.

Testes i brøk, desimaltall og prosentregning

1057 studenter på grunnskolelærerutdanningen var oppe til eksamen i desember. Studentene ble testet i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning. Det innebærer at dette ikke bare er en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte.

Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 5–7.
Det er tredje gang lærerstudenter gjennomfører nasjonal deleksamen.

Fakta om pilotprosjektet Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved 12 institusjoner var oppe i deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. I mai 2016 kom 80 prosent av studentene som tok eksamen fra grunnskolelærerutdanningen trinnene 1–7, hvor matematikk er obligatorisk. I desember 2016 var nesten 38 prosent fra samme trinn oppe til eksamen.

Relatert informasjon

Del med andre