Avdelingsdirektør i NOKUT ny president i ENIC-nettverket

Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning, er valgt til ny president for det europeiske nettverkssamarbeidet for godkjenningskontorer for akademisk godkjenning. Presidentskapet er for en to årsperiode.

– I min rolle som president i ENIC-nettverket ønsker jeg å bidra til å gjøre nettverket mer synlig og bidra til at godkjenning får økt viktighet i europeiske fora. At presidentskapet gikk til NOKUT er samtidig en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort på godkjenningsfeltet over flere år. Mange land har lagt merke til vårt omfattende arbeid med å utvikle nye metoder for å vurdere kvalifikasjoner til flyktninger med mangelfull eller ingen dokumentasjon, sier Skjerven.

Med seg i ENIC-styret har han visepresidentene Lucie Trojanova fra Tsjekkia og Rafael Michael Nevarez fra USA. Valget fant sted på det årlige ENIC-NARIC-møtet, som i år var i København, i slutten av juni 2017.

ENIC-nettverket – det europeiske nettverket for informasjonssentre

ENIC-nettverket er det europeiske nettverket for informasjonssentre og ble etablert i 1974 av Europarådet og UNESCO. Målet var å sikre felles politikk og praksis for godkjenning av kvalifikasjoner og økt mobilitet i Europaområdet. I tillegg spiller ENIC-nettverket en sentral rolle i gjennomføringen av Europarådets/UNESCOs konvensjon om anerkjennelse av kvalifikasjoner knyttet til høyere utdanning i den europeiske regionen. Konvensjonen ble vedtatt i Lisboa 11. april 1997 og kalles derfor Lisboakonvensjonen. ENIC-nettverket består av alle land som har underskrevet og ratifisert denne konvensjonen.

NARIC-nettverket ligner ENIC-nettverket, men har EU-kommisjonen som sekretariat. Det ble opprettet i 1984. I de fleste land er EU/EØS-medlemmene både et NARIC-kontor og et ENIC-kontor, mens det i enkelte land i Europa kun finnes ENIC-kontorer. De to nettverkene samarbeider tett, både gjennom de årlige møtene og gjennom en felles nettportal.

NOKUT er det nasjonale ENIC-NARIC-kontoret i Norge.

Del med andre