Årets ENQA-forum i Oslo

Kvalitetssikring av høyere utdanning står på programmet når NOKUTs søsterorganisasjoner samles i Oslo til det årlige medlemsmøtet for europeiske kvalitetssikringsorganer. NOKUT er vert for årets ENQA-forum, som finner sted 4. til 5. mai i Gamle Logen.

– Vi ser fram til å være vert for årets ENQA-forum. 100 ledere fra europeiske kvalitetssikringsorganisasjoner er nå samlet i Oslo for å diskutere og videreutvikle felles standarder for kvaliteten i høyere utdanning i Europa, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Mørland legger til at koblingen mellom kvalitetssikring og utvikling av utdanningskvalitet er avgjørende i dette arbeidet:

– Her har NOKUT virkemidler mange misunner oss, slik som SFU-ordningen, Studiebarometeret og andre evalueringer og datakilder. Vi gleder oss til å kunne få vist fram arbeidet vårt og hvordan vi tenker rundt utvikling av utdanningskvalitet og på den måten kunne være med på å inspirere andre.

NOKUT arrangerer en workshop i forkant av forumet med tema: Nye veier til å sikre og stimulere god utdannelse.

– Tema for workshopen er nye innfallsvinkler til kvalitetssikring. Deltagerne skal her utforske nye verktøy og metoder til inspirasjon for eget kvalitetssikringsarbeid. Vi har dreid tilsynsarbeidet vårt mer mot å sikre god utdanningskvalitet der studentene får sin utdanning. Vi flytter oppmerksomheten til det som foregår i klasserommene og det som er beskrevet i timeplaner og programdesigner. Andre har kanskje andre innfallsvinkler til kvalitetsarbeidet. Dette skal vi utforske nærmere i workshopen, sier Mørland.

Gir legitimitet til kvalitetssikringsarbeidet

ENQA står for European Association for Quality Assurance in higher Education og er medlemsorganisasjonen for kvalitetssikringsorganer i Europa. Forumet gir medlemmer og interessenter i ENQA muligheten til å møtes og diskutere sentrale spørsmål innen kvalitetssikring og høyere utdanning.

Tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund forklarer at medlemskapet gir legitimitet til NOKUTs kvalitetssikringsarbeid samtidig som det gir NOKUT en mulighet til å påvirke utviklingen av høyere utdanning i Europa.

– ENQA-godkjenningen betyr at NOKUTs profesjonalitet som tilsynsorgan er anerkjent. Dermed bidrar vi også til en generell europeisk anerkjennelse av kvaliteten i norsk høyere utdanning, sier han.

ENQA – europeisk medlemsorganisasjon for kvalitetsorganer

Medlemmene i ENQA forplikter seg til å følge avtalte europeiske standarder i kvalitetsarbeidet sitt. ENQA støtter de nasjonale medlemsorganisasjonene med ulike tjenester og bidrar til å skape et godt nettverk mellom medlemsorganisasjonene. Hvert 5 år vurderer ENQA medlemsorganisasjonene for å se om de oppfyller kriteriene for medlemskap. NOKUT ble sist evaluert i 2013.

Les mer om årets ENQA-forum

Les mer om ENQA

Del med andre