Nyheter

På institusjonsbesøk med NOKUT

Underveisevalueringen av tre sentre for fremragende utdanning er godt i gang. Vi ble med den internasjonale ekspertkomiteen på institusjonsbesøk til Universitetet i Bergen.

Les hele

Ny utgave av SFU-magasinet

Utdanningene henger etter i bruken av datamaskiner for å løse komplekse problemer. Nå får studentene hjelp fra Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Les hele

Årets ENQA-forum i Oslo

Kvalitetssikring av høyere utdanning står på programmet når NOKUTs søsterorganisasjoner samles i Oslo til det årlige medlemsmøtet for europeiske kvalitetssikringsorganer. NOKUT er vert for årets ENQA-forum, som finner sted 4. til 5. mai i Gamle Logen.

Les hele

GSU-listen er oppdatert

15. mars ble GSU-listen oppdatert. Denne gangen ble det gjort endringer for Indonesia og Sverige. I tillegg ble Monaco innført i GSU-listen.

Les hele

Gode erfaringer med nasjonale deleksamener

NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent.

Les hele