Nyheter 2017

Søknader fra flyktningeland, spesielt Syria, øker kraftig

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen.

Les hele

Studentenes årlige dom over høyere utdanning er her

Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de lærer mest når de er ute i praksis. Derimot oppgir svært få at de blir eksponert for varierte undervisningsformer på studieprogrammet sitt. I dag ble nye resultater fra den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret lagt frem.

Les hele

Høgskulen i Volda har fått godkjent lærarmaster

NOKUT har no akkreditert lærarmasteren til Høgskulen i Volda. Før jul fekk høgskulen tilsegn om akkreditering. No er det siste kravet innfritt og høgskulen er klar til å ta opp studentar på begge utdanningstrinna frå hausten av.

Les hele