Nyheter

NOKUT med ny søkerportal for fagskolene

Institusjonsportalen – NOKUTs nye søkerportal for fagskolene – er nå lansert. Her kan tilbydere søke om godkjenning av nye fagskoletilbud og vesentlige endringer i eksisterende tilbud.

Les hele

Nordisk ministerråds konferanse om høyere utdanning

Representanter fra universiteter og høyskoler i hele Norden er 19. juni samlet på Gardermoen til Nordisk ministerråds konferanse om høyere utdanning. Der skal de diskutere hvordan undervisnings- og læringsperspektivene i utdanningene kan styrkes. NOKUT arrangerer konferansen sammen med Kunnskapsdepartementet.

Les hele