Nyheter 2017

NOKUT-podden logo

Lytt til første episode av NOKUT-podden

Undervisere på universiteter og høyskoler er vant til å diskutere og kritisere hverandres forskning. Hvorfor opplever de at det er vanskelig å snakke om undervisningen sin på samme måte?

Les hele

Høyere utdanning på øret

Aktuelle tema, gjester, diskusjoner, eksempler og tips. Det er stikkord når NOKUT lanserer egen podcast. Undervisere er målgruppen.

Les hele

Får godkjent fagområde for fagskoleutdanning

Høyskolen Kristiania har fått godkjenning for fagområdet design, kommunikasjon og teknologi innen kreativ næring. Det betyr at de får fullmakt til å opprette og endre fagskoleutdanningene innenfor fagområdet uten å søke NOKUT om godkjenning.

Les hele

Logo: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Akkrediteres som høyskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har fått status som akkreditert høyskole. Dermed får de fullmakt til å starte opp nye studietilbud på bachelorgradsnivå uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

Les hele