Hvordan arbeider UiS med feedback til studentene?

NOKUT-frokost drar til Universitetet i Stavanger (UiS) for å høre hvordan de jobber med tilbakemeldinger til og veiledning av studenter.

– Dette er faktorer vi vet virker inn på læring. Samtidig er dette blant de temaene som studentene er og har vært minst fornøyde med i alle år i Studiebarometeret, forklarer NOKUT-direktør Terje Mørland.

Studentundersøkelsen viser at Universitetet i Stavanger er et av mange læresteder med stor variasjon mellom studieprogrammene når vi ser på studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning.

– Vi er spente på å høre mer om hvordan UiS arbeider med dette, og vi tror at det ligger læring for andre ved å trekke frem program som jobber godt med dette. Vi gleder vi oss nå til å ta med NOKUT-frokost til Rogalands hovedstad, sier Mørland.

Dato for frokosten er satt til 25. april.

For de av dere som ikke befinner seg i Stavanger: Frokosten strømmes på nettsidene våre.

Del med andre