Høy strykprosent blant sykepleierstudenter

Halvparten av sykepleierstudentene fikk C eller bedre på den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi. 22 prosent av studentene strøk.

– Resultatene er omtrent identiske med resultatene fra sist gang eksamen ble gjennomført. Med tanke på at anatomi, fysiologi og biokjemi er basisfag i utdanningen skulle vi gjerne sett bedre resultater.

Det mener NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han understreker at tidligere analyser viser at studentenes startkompetanse har mye å si på resultatene. Det vil si at programmer med lavere inntakskvalitet normalt får svakere eksamensresultater.

Mørland er likevel overbevist om at nasjonal deleksamen gir institusjonene en unik mulighet til å lære av hverandre:

– Dette er andre gang vi gjennomfører eksamen i fullskala – altså at alle sykepleierutdanningene i Norge deltar. Det betyr masse kunnskap som bør deles og brukes på tvers av lærerstedene. Jeg håper at fagmiljøene dykker ned i resultatene og bruker dem i arbeidet med å videreutvikle sykepleierutdanningene i Norge.

Karakterfordeling nasjonalt

5062 sykepleierstudenter var oppe til nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Den nasjonale gjennomsnittskarakteren landet på D (2,3).

Fakta om Nasjonal deleksamen

NOKUT arrangerer nasjonale deleksamener for sykepleierstudenter i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Alle høyskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet. Den nasjonale deleksamenen omfatter emnene anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie.

Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Se oppsummering av resultatene (excel)

Del med andre