Endringer i NOKUT-styret

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til NOKUTs styre.

Funksjonsperioden for styre- og varamedlemmene er fire år, med unntak av studentene, som oppnevnes for to år.

Rune Foshaug, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO, erstatter Inger Lise Blyverket og oppnevnes for to år. Det er også oppnevt to nye studentrepresentanter. 

 NOKUTs styre vil ha følgende sammensetting fra 1.1.2019:

 • Lise Iversen Kulbrandstad, professor, styreleder 
 • Jon Erik Svendsen, spesialrådgiver
 • Rune Foshaug, direktør, NY
 • Svein Harald Larsen, fagsjef, gjenoppnevnt
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør, gjenoppnevnt
 • Jan I. Haaland, professor, gjenoppnevnt
 • Aleksander Thiren Sriskantarajah, student, NY
 • Vilja Askelund, student, NY

Varamedlemmer:

 • Randi Skår, dekan, gjenoppnevnt
 • Tormod Skjerve, seniorrådgiver, gjenoppnevnt
 • Jo Ese, høgskolelektor, gjenoppnevnt
 • Natalie Johnsen, student, NY

I tillegg kommer de ansattes representanter. Det vil senere bli oppnevnt et varamedlem fra Organisasjon for norske fagskolestudenter.

 

Del med andre