Nyhetsarkiv

Illustrasjonsbilete frå eksamen

No kan du lese heile rapporten

I dag slepp vi rapporten om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sjukepleiarutdanninga som blei gjennomført 18. desember 2017.

Les hele

Illustrasjon av et vitnemål

Oppdatering av GSU-listen

15. mars ble GSU-listen oppdatert. Blant annet er Belize og Dominica og en internasjonal kvalifikasjon, CAPE, innført i listen. GSU-listen oppgir kravet til generell studiekompetanse for søkere med utdanning fra utlandet.

Les hele

Illustrasjon

Studentenes dom

Nye tall fra Studiebarometeret viser at digitale verktøy benyttes i relativt beskjeden grad i undervisningen. Samtidig er studentene fornøyde med de digitale hjelpemidlene når de først brukes.

Les hele

Gruppearbeid på seminaret i Drammen

Gir råd til lærerutdanningene

Rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene er nå ferdig med den første runden av sine regionale møter med utdanningsmiljøene. Rundt 150 lærerutdannere har deltatt på seminarene i Bergen, Tromsø og Drammen.

Les hele

Illustrasjonsbilde

Flest søknadar frå Syria i 2017

NOKUT tok totalt i mot 8613 søknadar om godkjenning av høgare utdanning i 2017. Dette er ein auke på 12 prosent frå 2016. Topp tre på søknadstoppen er no Syria, Polen og Storbritannia.

Les hele