Nyhetsarkiv

Modell ny akkrediteringsprosess

NOKUT vil endre akkrediteringsprosessen

NOKUT vil forenkle akkrediteringsprosessen for etablerte institusjoner og gi søkerne mer ansvar for å gjennomføre en første ekstern faglig vurdering av studietilbudene. Det er fortsatt NOKUT som skal foreta den endelige vurderingen. NOKUT vil dessuten følge opp alle studietilbudene en tid etter at de er opprettet.

Les hele

Logo Studiebarometeret

Fagskolestudenter er tilfredse med utdanningskvaliteten

Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at det store flertallet er fornøyde, men undersøkelsen avdekker også store variasjoner mellom utdanningstilbud. Studenter på helse- og sosialfag er mest fornøyde, mens de på tekniske fag er mest misfornøyde.

Les hele

Illustrasjonsbilde

"Praksislotteriet"

En ny rapport viser at mange studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet sitt. – Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Les hele