Rettleiingar og skjema

Søkjarar om bachelor- og masterutdanningar nyttar NOKUTs Institusjonsportal, mens søkjarar om ph.d.-utdanningar nyttar mal for søknadsutforming for 3. syklus.

Akkreditering som høyskole

Det er kommet nytt regelverk knyttet til akkreditering som høyskole. NOKUT er i ferd med å utarbeide en veileder til det nye lovverket. Dersom dere har spørsmål knyttet til akkreditering som høyskole, ta kontakt på UH-studier@nokut.no