Rettleiingar og skjema

Søkjarar om master- og bachelorutdanningar nyttar mal for søknadsutforming for 1. og 2. syklus, mens søkjarar om ph.d.-utdanningar nyttar mal for søknadsutforming for 3. syklus.