Rettleiingar og skjema

Søkjarar om bachelor- og masterutdanningar nyttar NOKUTs Institusjonsportal, mens søkjarar om ph.d.-utdanningar nyttar mal for søknadsutforming for 3. syklus.