Nominasjoner og begrunnelser 2017

NOKUT mottok åtte nominasjoner fordelt på syv institusjoner: