6.3 Vedtak om avslag


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


En søknad som ikke oppfyller vilkårene for akkreditering, kan bli avslått både før og etter at søknaden har blitt vurdert av panelet av sakkyndige. Alle vedtak inneholder en begrunnelse. Dere kan klage på vedtaket (se kapittel 7 Kan dere klage på vedtaket?).

Søknadskarantene

NOKUT kan bestemme at en ny søknad om akkreditering av samme eller i det vesentlige samme fagskoleutdanning først kan behandles etter en periode på inntil to år. Dette står i fagskoleforskriften § 47 femte avsnitt. Dette kaller vi ofte søknadskarantene. 

Hvis NOKUT bestemmer at dere skal ilegges søknadskarantene på inntil to år, vil dette stå i vedtaket om avslag og være begrunnet. Dere kan klage på vedtaket.

 

Neste side

Forrige side