6.2 Vedtak om akkreditering


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Et vedtak om akkreditering betyr at NOKUT har godkjent utdanningen som fagskoleutdanning. Hvis det ikke er listet opp vilkår i vedtaket, kan dere starte opp utdanningen som fagskoleutdanning så snart dere ønsker. Den må være startet opp i løpet av tre år ellers mister dere akkrediteringen, og må søke på nytt hvis dere vil starte opp utdanningen senere.

Utdanningen må oppfylle alle kravene i lov- og regelverk hver dag den er i drift. Dette gjelder også de kravene som ikke blir vurdert av NOKUT når vi vurderer søknaden om akkreditering. Det betyr at fagskolen er ansvarlig for å sikre at alle kravene i regelverket er oppfylt før dere starter utdanningen, og at dere også er ansvarlige for å sikre at alle kravene er oppfylt når utdanningen er i drift.

Betinget vedtak om akkreditering med og uten dokumentasjonsplikt

Et betinget vedtak betyr at NOKUT har akkreditert utdanningen på betingelse av at ett eller flere forhold rettes opp før utdanningen starter opp.

Vedtak om betinget akkreditering vil tydelig vise ett eller flere vilkår som må være oppfylt før utdanningen kan starte opp, eller som må være oppfylt innen en bestemt frist. Fristene vil stå i vedtaket.

Hvis det står i vedtaket at dere må sende dokumentasjon til NOKUT som viser at vilkåret eller vilkårene er oppfylt, kan dere ikke starte opp utdanningen før dere har sendt oss dokumentasjonen og fått tilbakemelding på den.

Hvis det står i vedtaket at dere ikke skal sende dokumentasjon til NOKUT som viser at vilkåret eller vilkårene er oppfylt, kan dere starte opp utdanningen straks dere har gjort endringene som er nødvendige for at vilkåret eller vilkårene er oppfylt. Dere trenger ikke å informere NOKUT om at dere har gjennomført endringene, eller at dere starter opp utdanningen. NOKUT kan ta stikkprøver for å sjekke at vilkårene er oppfylt når utdanningen er i drift.

 

Neste side

Forrige side