5.6 Dere får ikke se eller kommentere rapportutkast underveis i prosessen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Tidligere hadde NOKUT en saksbehandlingsprosess med en tilsvarsrunde. Fagskolen fikk tilsendt et rapportutkast fra NOKUT før vi fattet vedtak, og fagskolen fikk en frist til å rette opp mindre mangler. Slike tilsvarsrunder praktiserer vi ikke lenger. I stedet praktiserer vi nå betingede vedtak. Se mer om dette i kapittel 6.2 Vedtak om akkreditering

Vi har endret praksisen for å holde saksbehandlingstiden kort, å sikre likebehandling mellom søkerne og for å bruke både våre egne og deres ressurser mer effektivt. Det skal også gi insentiver til å sende inn søknader av høy kvalitet.

Vedtak om akkreditering eller avslag er enkeltvedtak, og dere kan klage på slike vedtak. Se mer om dette i kapittel 7 Kan dere klage på vedtaket? 

 

Neste side

Forrige side