5.5 Dere kan ikke gjøre endringer i søknaden etter søknadsfristen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Dere kan ikke gjøre endringer i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut. Dere har heller ikke rett til å få gi tilleggsopplysninger knyttet til søknaden etter søknadsfristen.

Det er deres eget ansvar at søknaden dere sender inn inneholder korrekt og tilstrekkelig informasjon av god nok kvalitet. Hvis dette ikke er tilfelle, vil NOKUT avslå søknaden.

I noen spesielle tilfeller behøver vi å avklare hvordan vi skal forstå informasjonen som er gitt i søknaden. Vi vil da ta kontakt med dere. Vi vurderer alltid om vi trenger å avklare noe når vi skriver forhåndsvurderingene våre. Det vil bare være aktuelt ved mindre avklaringer. Større mangler eller misvisende informasjon vil føre til at vi avslår søknaden.

NOKUT kan avslå en søknad både før og etter at panelet av sakkyndige er oppnevnt, og både før og etter at vi har fått innspill fra panelet.

Hvis dere får avslag, kan dere søke på nytt til neste søknadsfrist. Unntaket fra dette er hvis dere blir ilagt søknadskarantene (se kapittel 6.3 Vedtak om avslag).

 

Neste side

Forrige side