5.2 NOKUT grupperer søknadene etter fagområde


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Alle søknadene vi mottar til samme søknadsfrist, blir delt i grupper. Som hovedregel deler vi søknadene inn etter hvilke fagområder de hører inn under. Som regel ender vi opp med tre eller fire grupper.

Alle søknadene i samme gruppe blir behandlet av de samme saksbehandlerne i NOKUT, og av det samme panelet av sakkyndige som NOKUT oppnevner. Dette gjør vi for å sikre likebehandling. Det fører også til at dere får kortere saksbehandlingstid. Det er alltid minst to saksbehandlere i NOKUT som vurderer hver sak.

 

Neste side

Forrige side