5.1 For nye søkere vurderer NOKUT krav til å være en fagskole


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Dette underkapittelet gjelder bare for søkere som enda ikke er godkjent som fagskole. Etablerte fagskoler kan hoppe til kapittel 5.2.

Når vi mottar søknaden, gjør saksbehandlere i NOKUT først en administrativ vurdering av om kravene til å være en fagskole, er oppfylt. Vi bruker ikke sakkyndige i denne delen av søknadsbehandlingen. Vurderingene blir først og fremst gjort på bakgrunn av dokumentasjonen som blir sendt til oss fra "institusjonens profil" i institusjonsportalen.

Hvilke krav denne første delen av søknaden blir vurdert opp mot, står det om i kapittel 2.

Hvis NOKUT mener søknaden ikke oppfyller kravene til å være en fagskole, får dere avslag på søknaden. Vi vil da ikke gå videre med den delen av søknaden som gjelder akkreditering av fagskoleutdanning.

Hvis NOKUT etter en innledende vurdering mener at søknaden oppfyller kravene som gjelder for å være en fagskole, går vi videre og behandler den delen av søknaden som gjelder akkreditering av en fagskoleutdanning. Den delen av søknaden som gjelder akkreditering av en fagskoleutdanning, blir behandlet etter saksbehandlingsprosedyrene som er beskrevet i underkapitlene som følger. Senere i prosessen tar vi en mer grundig vurdering av kravene som gjelder for å være fagskole. Vi kan da komme til at søknaden likevel ikke oppfyller kravene til å være fagskole.

 

Neste side

Forrige side