4.8 Utdanningsform


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Utdanningsform viser til om utdanningen skal tilbys nettbasert, stedbasert eller som en kombinasjon av de to. Det er mulig å søke om akkreditering av flere utdanningsformer for den samme utdanningen i samme søknad.

Med nettbasert utdanning mener vi utdanning som er pedagogisk tilrettelagt på internett og der lærer og student og studenter imellom kommuniserer med hverandre gjennom nettløsninger. Med "nettbasert med samlinger" mener vi nettbasert utdanning som også inneholder fysiske samlinger som er obligatoriske for at studentene skal få fullført og bestått utdanningen.

Regelverket krever ikke en bestemt utdanningsform. Men utdanningsformen påvirker andre forhold ved utdanningen og dermed søknaden, for eksempel

  • hva som kreves av utdanningsfaglig kompetanse i fagmiljøet
  • hvilke undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer som er hensiktsmessige (dette vurderer vi kun for nye søkere)
  • hvilken administrasjon og infrastruktur som må være på plass ved drift av utdanningen (dette vurderer vi kun for nye søkere). 

Hvis dere søker om akkreditering av flere utdanningsformer i samme søknad, anbefaler vi at dere beskriver hvordan dere planlegger for de ulike formene. Dette kan dere gjøre enten i starten av søknadsskjemaet i feltet "om utdanningen", eller i slutten av søknadsskjemaet, hvor dere har mulighet til å oppgi tilleggsinformasjon. Dersom dere stiller ulike kompetansekrav til fagmiljøet for de ulike utdanningsformene, må dere beskrive dette.

 

Neste side

Forrige side