4.4 Beskrivelse av infrastrukturen – kun for nye søkere


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravene om at "fagskolen skal ha a) administrative ressurser som er tilpasset utdanningen b) lokaler, utstyr, tilgang til informasjons- og bibliotekstjenester og annen infrastruktur som er tilpasset utdanningen" (fagskoletilsynsforskriften § 2-6). Hva kravene innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Nye søkere må laste opp et vedlegg som beskriver infrastrukturen og de administrative ressursene deres.

I vurderingen vil vi legge vekt på at de administrative ressursene og infrastrukturen er tilpasset utdanningen og antall studenter. Det vil for eksempel være ulike behov knyttet til administrative ressurser og infrastruktur for stedbaserte utdanninger, for nettbaserte utdanninger, og for utdanninger som er en blanding av de to. Utdanninger i ulike fagfelt kan også ha ulike behov knyttet til for eksempel lokaler, utstyr eller lignende. Dere må også ha nok administrative ressurser til tilfredsstillende å kunne ivareta kravene som følger av å være en fagskole, uavhengig av type utdanning.

 

Neste side

Forrige side